Centrum Fizjoterapii Dzieci REHA-JUNIORWspółpraca - Centrum Fizjoterapii Dzieci REHA-JUNIOR

Współpraca

W zakresie diagnozy i terapii psychologicznej dzieci współpracujemy z mgr Natalią Wierońska – Saternus – gabinet Initium

Diagnoza dzieci i młodzieży w zakresie:

 • przyczyn trudności szkolnych,
 • ryzyka dysleksji u uczniów klasy I,
 • gotowości szkolnej dzieci 6-o letnich,
 • ilorazu inteligencji,
 • przyczyn trudności wychowawczych,
 • przyczyn trudności społecznych,
 • zaburzeń wieku dziecięcego:
  • moczenie nocne,
  • zaburzenia odżywiania u małych dzieci.
 • zaburzeń rozwojowych takich jak:
  • ADHD,
  • zespół Aspergera,
  • zaburzenia zachowania,
  • zaburzenia emocjonalne,
  • zaburzenia lękowe (np. fobia społeczna, mutyzm wybiórczy),
  • zaburzenia adaptacyjne (np. pójście do przedszkola/szkoły, rozwód rodziców, pojawienie się młodszego rodzeństwa).

Terapia dzieci i młodzieży z:

 • trudnościami szkolnymi i przedszkolnymi,
 • trudnościami emocjonalnymi i adaptacyjnymi,
 • trudnościami społecznymi,
 • ADHD,
 • zaburzeniami zachowania,
 • zespołem Aspergera,
 • zaburzeniami lękowymi,
 • depresją,
 • problemem moczenia nocnego,
 • zaburzeniami odżywiania,
 • wczesne wspomaganie rozwoju dzieci młodszych (3-6 lat),
 • zajęcia socjoterapeutyczne (po zebraniu grupy).

** terapia dzieci z postawioną już diagnozą (posiadających opinie/orzeczenie)

tel. 795 985 047

e-mail: gabinet_initium@op.pl