Centrum Fizjoterapii Dzieci REHA-JUNIORTerapeuci - Centrum Fizjoterapii Dzieci REHA-JUNIOR

Terapeuci

Anna Mojżesz

Absolwentka Wydziału Fizjoterapii oraz studiów podyplomowych Przygotowania Pedagogicznego AWF Katowice im. Jerzego Kukuczki, jak również studiów podyplomowych Wychowanie Fizyczne na tej samej uczelni.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Zastosowanie technik powięziowych w pediatrii
 • Stawy skroniowo -żuchwowe – diagnostyka i leczenie
 • FITS Master
 • Kurs koncepcji NDT- Bobath dla Dzieci.
 • DNS -Dynamic Neuromuscular  Stabilization
 • FITS -Funkcjonalna indywidualna terapia skolioz, choroby Scheuermanna, wad postawy.
 • PNF i Skoliozy.
 • PNF Podstawowy- Proprioceptive Neuromuscular Facilitation.
 • Kurs integracji sensorycznej I i II stopień.
 • Konferencja naukowa „W krainie zmysłów – zrozumieć integrację sensoryczną”.
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi.
 • Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi.
 • Szkolenie metody ortezy dynamicznej (kombinezon) Dunag 2.
 • Istota monitorowania oraz podstawy treningu motoryki podstawowej u dzieci i młodzieży objętych procesami treningowymi.
 • Kurs kinesiotaping.
 • Elektromiografia powierzchniowa.
 • Terapia Manualna – Badanie i leczenie kończyny dolnej. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Kurs masażu klasycznego i leczniczego.
 • Korekcja i profilaktyka wad postawy ciała wg koncepcji programowo-ćwiczeniowej” Stowarzyszenie Wspierania Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej.

mgr fizjoterapii, terapeuta NDT Bobath, terapeuta integracji sensorycznej

Anna Korczyk - Zarzycka

Absolwentka Wydziału Fizjoterapii oraz studiów podyplomowych Przygotowania Pedagogicznego na AWF Katowice im. Jerzego Kukuczki, a także studiów podyplomowych na kierunku: Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego na GWSH w Katowicach.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Zastosowanie  technik powięziowych w pediatrii
 • Stawy skroniowo -żuchwowe – diagnostyka i leczenie
 • FITS MASTER
 • Kurs koncepcji NDT- Bobath dla Dzieci.
 • Diagnostyka metodą Prechtla
 • FITS-Funkcjonalna indywidualna terapia skolioz, choroby Scheuermanna, wad postawy.
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych wg Dr S. Masgutovej.
 • PNF i Skoliozy.
 • Trójwymiarowa, manualna terapia stóp na podłożu neurofizjologicznym Barbara Zukunft-Huber.
 • PNF Podstawowy – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation.
 • Konferencja naukowa „W krainie zmysłów – zrozumieć integrację sensoryczną”.
 • Diagnostyka i leczenie wad postawy.
 • Terapia punktów spustowych.
 • Rehabilitacja w neurologii dziecięcej.
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi.
 • Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi.
 • Szkolenie metody ortezy dynamicznej (kombinezon) Dunag 2.
 • Kurs masażu Shantala.
 • Kurs kinesiotaping.
 • Terapia kończyny górnej i dolnej.
 • Terapia manualna kręgosłupa.
 • Diagnozowanie i różnicowanie zespołów bólowych.
 • Terapia Manualna – Badanie i leczenie kończyny dolnej. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Specjalistyczny kurs odnowy biologicznej wellness&spa.
 • Korekcja i profilaktyka wad postawy ciała wg koncepcji programowo-ćwiczeniowej” Stowarzyszenie Wspierania Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej.
 • Kurs masażu klasycznego, leczniczego.

mgr fizjoterapii, terapeuta NDT Bobath, terapeuta neurorozwojowy

Ewa Znamirowska

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na wydziale fizjoterapia

Ukończone kursy i szkolenia:

 • kurs „Manipulacje powięzi”FM I, FM II, FM III, FM IV,
 • kurs – Skolioza okiem osteopaty
 • kurs „Współczesne metody diagnostyki i leczenia dysfunkcji tk.miękkich”II, III,
 • kurs „Terapia manualnej wg IFOMPT”poziom EB, EII, K1,
 • kurs „Stabilizacja centralna i cbwodowa”moduł I i II,
 • kurs „Aktywność fizyczna kobiet w ciąży”,
 • kurs „Fizjoterapia w geriatrii”,
 • kurs masażu klasycznegoprofil rozszerzony,
 • kurs masażu bańką chińską,
 • warsztaty „rozwój mechanizmów postawy, jego zaburzenia i terapia
 • warsztaty „diagnostyka i leczenie zachowawcze wysiłkowego nietrzymania moczu”,
 • warsztaty „metoda DOBOMED”,

mgr fizjoterapii

Elżbieta Garstka

Absolwentka studiów na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku fizjoterapia

Ukończone kursy i szkolenia:

– Turnus rehabilitacyjny dr Marianny Białek (twórca metody FITS) – terapia skolioz,wad postawy,choroby Scheuermanna
-Kompleksowe podejście do pacjentów ze skoliozami -podejście osteopatyczne
-Kinezjotaping
-Metoda FITS (Funkcjonalna Indywidulana Terapia Skolioz)
-Metoda PNF w pediatrii
-Metodą PNF

mgr fizjoterapii

Marzena Nycz

Absolwentka Akademii Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej na kierunku Pedagogika. Specjalizacja: Edukacja elementarna i wczesne wspomaganie rozwoju

Ukończyła studia podyplomowe Integracja sensoryczna z terapią ręki na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Wydział Zamiejscowy w Cieszynie

Ukończyła studia podyplomowe Pedagogika specjalna -Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)

Ukończone kursy i szkolenia:

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
• Metoda komunikacji – Makaton,
• Terapia ręki,
• Sensoplastyka,
• Dobrze słyszę – trening bazowych funkcji słuchowych,
• Trener dziecka z trudnościami z koncentracją i uwagę,
• Szkolenie Karty Oceny Słuchu Fonematycznego,
• Szkolenie Progesty – metoda prostych gestów,
• Nauka czytania od sylaby do zdania.

mgr pedagogiki, terapeuta integracji sensorycznej,surdopedagog

Karolina Gąsior

Absolwentka Politechniki Opolskiej na wydziale fizjoterapii

Ukończone kursy i szkolenia:

– FITS-Funkcjonalna Indywidulana Terapia Skolioz ,wad postawy, choroby Scheuermanna
– Przygotowanie do pionizacji i chodu dzieci od 0 do 24 miesięcy
– „Bark nie musi być skomplikowany”
– Trening medyczny w ciąży i po porodzie; USG w uroginekologii; Bolesne miesiączki –
warsztat szkoleniowy; Ból w ciąży
– Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu i stolca i obniżeniu narządów miednicy mniejszej Moduł I-
– Terapia holistyczna kobiet w ciąży, PNF, kinesiotaping

mgr fizjoterapii

Natalia Wierońska-Saternus

Jestem psychologiem z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu socjoterapii, posiadam kwalifikacje do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych. Specjalizuję się w pracy z dziećmi i młodzież. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam i zdobywam na stanowisku psychologa w szkołach i przedszkolach, dlatego bliskie są mi wszelkie trudności związane z obszarem edukacji oraz problemy dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami i ich trudności w funkcjonowaniu w szkole/przedszkolu oraz domu. Prowadzę zajęcia terapeutyczne i socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, terapię dzieci z orzeczeniami. Wspieram rodziców w procesie wychowania poprzez indywidualne konsultacje oraz prowadzenie dla nich spotkań. Cały czas doskonalę swój warsztat pracy uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach.

Prywatnie mama i żona, lubiąca dobre kino i ciekawe książki.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Więź jako czynnik chroniący rozwój – Centrum Psychologiczne „Item” Żywiec.
 • Psychoterapia dzieci i młodzieży. Ujęcie poznawczo-behawioralne – Ośrodek Terapii Poznawczo- Behawioralnej MENSANA, Kraków.
 • Autyzm, Zespół Aspergera, alalia, afazja dziecięca, centralne zaburzenia słuchu – postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne – Poradnia neurologopedyczna EDULOGMED, Jastrzębie Zdrój.
 • Sześciolatek w szkole – Instytut Psychologii i Edukacji „Charektery”.
 • Rysunek dziecka, jako forma komunikacji – MCDN Oświęcim.
 • Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi – Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej, Kraków.
 • Coaching – nowoczesna metoda motywowania uczniów – Centrum Wsparcia Biznesowego.
 • Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej: jak opanowywać niewłaściwe zachowania? – Instytut Kształcenia Nauczycieli „Progres”.
 • Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę? – Instytut Kształcenia Nauczycieli „Progres”.
 • Podstawowe zasady terapii behawioralnej – Instytut Kształcenia Nauczycieli „Progres”.
 • Autyzm, Zespół Aspergera – Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji.
 • Model pracy z uczniem w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych – Metis, Katowice.
 • Terapia zajęciowa – Centrum Szkoleniowe KLANZA.
 • Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży – Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji.
 • Agresji u dzieci – opanowanie agresji – Clue Consulting, Katowice.
 • Racjonalnej Terapii Zachowania- poziom I – Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej..
 • Zapobieganie depresji, samobójstwom, zaburzeniom odżywiania, samookaleczeniom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym wśród dzieci i młodzieży – Caritas, Narodowy Program Zdrowia, Bielsko – Biała.
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu – Fundacja Pomoc Autyzm, Katowice.
 • Mutyzm wybiórczy – jak pomagać? Nieformalne techniki terapii dzieci z mutyzmem wybiórczym – Wola Batorksa.
 • Sensoplastyka ® Wstęp – Inkubator Inspiracji, Pracownia Twórczej Edukacji, Katowice.

mgr psychologii