Terapeuci

Anna Mojżesz

Absolwentka Wydziału Fizjoterapii oraz studiów podyplomowych Przygotowania Pedagogicznego AWF Katowice im. Jerzego Kukuczki, jak również studiów podyplomowych Wychowanie Fizyczne na tej samej uczelni.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Zastosowanie technik powięziowych w pediatrii
 • Stawy skroniowo -żuchwowe – diagnostyka i leczenie
 • FITS Master
 • Kurs koncepcji NDT- Bobath dla Dzieci.
 • DNS -Dynamic Neuromuscular  Stabilization
 • FITS -Funkcjonalna indywidualna terapia skolioz, choroby Scheuermanna, wad postawy.
 • PNF i Skoliozy.
 • PNF Podstawowy- Proprioceptive Neuromuscular Facilitation.
 • Kurs integracji sensorycznej I i II stopień.
 • Konferencja naukowa „W krainie zmysłów – zrozumieć integrację sensoryczną”.
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi.
 • Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi.
 • Szkolenie metody ortezy dynamicznej (kombinezon) Dunag 2.
 • Istota monitorowania oraz podstawy treningu motoryki podstawowej u dzieci i młodzieży objętych procesami treningowymi.
 • Kurs kinesiotaping.
 • Elektromiografia powierzchniowa.
 • Terapia Manualna – Badanie i leczenie kończyny dolnej. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Kurs masażu klasycznego i leczniczego.
 • Korekcja i profilaktyka wad postawy ciała wg koncepcji programowo-ćwiczeniowej” Stowarzyszenie Wspierania Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej.

mgr fizjoterapii, terapeuta NDT Bobath, terapeuta integracji sensorycznej

Anna Korczyk - Zarzycka

Absolwentka Wydziału Fizjoterapii oraz studiów podyplomowych Przygotowania Pedagogicznego na AWF Katowice im. Jerzego Kukuczki, a także studiów podyplomowych na kierunku: Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego na GWSH w Katowicach.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Zastosowanie  technik powięziowych w pediatrii
 • Stawy skroniowo -żuchwowe – diagnostyka i leczenie
 • FITS MASTER
 • Kurs koncepcji NDT- Bobath dla Dzieci.
 • Diagnostyka metodą Prechtla
 • FITS-Funkcjonalna indywidualna terapia skolioz, choroby Scheuermanna, wad postawy.
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych wg Dr S. Masgutovej.
 • PNF i Skoliozy.
 • Trójwymiarowa, manualna terapia stóp na podłożu neurofizjologicznym Barbara Zukunft-Huber.
 • PNF Podstawowy – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation.
 • Konferencja naukowa „W krainie zmysłów – zrozumieć integrację sensoryczną”.
 • Diagnostyka i leczenie wad postawy.
 • Terapia punktów spustowych.
 • Rehabilitacja w neurologii dziecięcej.
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi.
 • Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi.
 • Szkolenie metody ortezy dynamicznej (kombinezon) Dunag 2.
 • Kurs masażu Shantala.
 • Kurs kinesiotaping.
 • Terapia kończyny górnej i dolnej.
 • Terapia manualna kręgosłupa.
 • Diagnozowanie i różnicowanie zespołów bólowych.
 • Terapia Manualna – Badanie i leczenie kończyny dolnej. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Specjalistyczny kurs odnowy biologicznej wellness&spa.
 • Korekcja i profilaktyka wad postawy ciała wg koncepcji programowo-ćwiczeniowej” Stowarzyszenie Wspierania Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej.
 • Kurs masażu klasycznego, leczniczego.

mgr fizjoterapii, terapeuta NDT Bobath, terapeuta neurorozwojowy

Paulina Łyczko

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego na kierunku Pedagogika Specjalna, specjalność: surdopedagogika i terapia pedagogiczna oraz Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.

Ukończyła studia podyplomowe: Pedagogika Specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki oraz Autyzm, Zespół Aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwoju – diagnoza i terapia.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Szkolenie II- go stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej.
 • KORP- standaryzowane narzędzie diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 m.ż. do 9.r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.
 • Terapia ręki. Funkcjonale podejście do rozwoju małej motoryki PTR©.
 • Szkolenie I- go stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej.
 • Diagnoza i terapia zaburzeń sensorycznych wg C. Delacato.
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS).
 • Kinezjologia Edukacyjna Dennisona.
 • Kurs Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne- 1 stopień.
 • Wstęp do Sensoplastyki© oraz Trener I stopnia.
 • Zaburzenia sensoryczne i sprawność ruchowa u dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.
 • Terapia behawioralna. III modyłowy kurs bazowy.
 • Diagnoza i terapie ucznia z zaburzeniami Centralnego Przetwarzania Słuchowego.

mgr pedagogiki - pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej

Monika Kulpa

Absolwentka Wydziału Fizjoterapii  AWF Kraków im. Bronisława Czecha

Ukończone kursy i szkolenia:

 

 •  FITS-Funkcjonalna indywidualna terapia skolioz, choroby Scheuermanna, wad postawy
 • Integracyjna terapia blizn
 • Techniki osteopatyczne w ginekologii i położnictwie
 • Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu i stolca oraz obniżeniu narządów miednicy mniejszej
 • Masaż tkanek głębokich
 • szkolenie Poród to ruch
 • Manualne leczenie zaburzeń napięcia mięśniowego z elementami tapingu  sztywnego
 • szkolenie Trening mięśni dna miednicy wg koncepcji BeBo
 • Kompleksowa Fizjoterapia Kobiet- połóg
 • Terapia N.A.P.- Neuro- ortopedyczna plastyczność zależna od aktywności
 • Aktywność fizyczna kobiet w ciąży i po porodzie

mgr fizjoterapii , fizjoterapeuta uroginekologiczny

Ewa Znamirowska

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na wydziale fizjoterapia

Ukończone kursy i szkolenia:

 • kurs „Manipulacje powięzi”FM I, FM II, FM III, FM IV,
 • kurs – Skolioza okiem osteopaty
 • kurs „Współczesne metody diagnostyki i leczenia dysfunkcji tk.miękkich”II, III,
 • kurs „Terapia manualnej wg IFOMPT”poziom EB, EII, K1,
 • kurs „Stabilizacja centralna i cbwodowa”moduł I i II,
 • kurs „Aktywność fizyczna kobiet w ciąży”,
 • kurs „Fizjoterapia w geriatrii”,
 • kurs masażu klasycznegoprofil rozszerzony,
 • kurs masażu bańką chińską,
 • warsztaty „rozwój mechanizmów postawy, jego zaburzenia i terapia
 • warsztaty „diagnostyka i leczenie zachowawcze wysiłkowego nietrzymania moczu”,
 • warsztaty „metoda DOBOMED”,

mgr fizjoterapii

Elżbieta Garstka

Absolwentka studiów na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku fizjoterapia

Ukończone kursy i szkolenia:

– Turnus rehabilitacyjny dr Marianny Białek (twórca metody FITS) – terapia skolioz,wad postawy,choroby Scheuermanna
-Kompleksowe podejście do pacjentów ze skoliozami -podejście osteopatyczne
-Kinezjotaping
-Metoda FITS (Funkcjonalna Indywidulana Terapia Skolioz)
-Metoda PNF w pediatrii
-Metodą PNF

mgr fizjoterapii

Sara Majewska - Radomska

Absolwentka Szkoły Wyższej m. Bogdana Jańskiego  w Krakowie,kierunek pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna tyt. licencja

Ukończyła studia w Wyższej Szkoła Administracji w Bielsku-Białej – Pedagogika II st. Integracja sensoryczna

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Praca z dzieckiem autystycznym,
 • Autyzm u dzieci i specyfika pracy z rodziną,
 • Diagnozowanie problemów i potrzeb dzieci w przedszkolu,
 • Kolorowe warsztaty,
 • Dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i w szkole,
 • Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej ,
 • Sensoplastyka,
 • Kurs wychowawcy wypoczynku kolonijnego,
 • Kurs pierwszej pomocy

mgr pedagogiki, terapeuta integracji sensorycznej

Natalia Wierońska-Saternus

Jestem psychologiem z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu socjoterapii, posiadam kwalifikacje do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych. Specjalizuję się w pracy z dziećmi i młodzież. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam i zdobywam na stanowisku psychologa w szkołach i przedszkolach, dlatego bliskie są mi wszelkie trudności związane z obszarem edukacji oraz problemy dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami i ich trudności w funkcjonowaniu w szkole/przedszkolu oraz domu. Prowadzę zajęcia terapeutyczne i socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, terapię dzieci z orzeczeniami. Wspieram rodziców w procesie wychowania poprzez indywidualne konsultacje oraz prowadzenie dla nich spotkań. Cały czas doskonalę swój warsztat pracy uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach.

Prywatnie mama i żona, lubiąca dobre kino i ciekawe książki.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Więź jako czynnik chroniący rozwój – Centrum Psychologiczne „Item” Żywiec.
 • Psychoterapia dzieci i młodzieży. Ujęcie poznawczo-behawioralne – Ośrodek Terapii Poznawczo- Behawioralnej MENSANA, Kraków.
 • Autyzm, Zespół Aspergera, alalia, afazja dziecięca, centralne zaburzenia słuchu – postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne – Poradnia neurologopedyczna EDULOGMED, Jastrzębie Zdrój.
 • Sześciolatek w szkole – Instytut Psychologii i Edukacji „Charektery”.
 • Rysunek dziecka, jako forma komunikacji – MCDN Oświęcim.
 • Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi – Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej, Kraków.
 • Coaching – nowoczesna metoda motywowania uczniów – Centrum Wsparcia Biznesowego.
 • Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej: jak opanowywać niewłaściwe zachowania? – Instytut Kształcenia Nauczycieli „Progres”.
 • Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę? – Instytut Kształcenia Nauczycieli „Progres”.
 • Podstawowe zasady terapii behawioralnej – Instytut Kształcenia Nauczycieli „Progres”.
 • Autyzm, Zespół Aspergera – Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji.
 • Model pracy z uczniem w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych – Metis, Katowice.
 • Terapia zajęciowa – Centrum Szkoleniowe KLANZA.
 • Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży – Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji.
 • Agresji u dzieci – opanowanie agresji – Clue Consulting, Katowice.
 • Racjonalnej Terapii Zachowania- poziom I – Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej..
 • Zapobieganie depresji, samobójstwom, zaburzeniom odżywiania, samookaleczeniom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym wśród dzieci i młodzieży – Caritas, Narodowy Program Zdrowia, Bielsko – Biała.
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu – Fundacja Pomoc Autyzm, Katowice.
 • Mutyzm wybiórczy – jak pomagać? Nieformalne techniki terapii dzieci z mutyzmem wybiórczym – Wola Batorksa.
 • Sensoplastyka ® Wstęp – Inkubator Inspiracji, Pracownia Twórczej Edukacji, Katowice.

mgr psychologii