Integracja sensoryczna

„Uczenie się przez zmysły”, to ćwiczenia i zabawy, które wspomagają prawidłowy rozwój dziecka, zarówno ruchowy, sensoryczny czyli zmysłowy, jak i poznawczy oraz emocjonalny.

Integracja sensoryczna jest procesem, w którym mózg otrzymuje informacje ze wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, dotyk, układ przedsionkowy- ruch, proprioceptywny – czucie ciała, smak, węch), następnie segreguje je, rozpoznaje, interpretuje i integruje ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami, tak by mogły być użyte w konkretnym, celowym działaniu

 

Dzieci z nieprawidłowo przebiegającymi procesami integracji sensorycznej mogą:

 • być niezgrabne ruchowo,
 • unikać ruchu lub nadmierne go poszukiwać, unikać  zabaw na placu zabaw,
 • mieć problemy z koncentracją uwagi,
 • mieć  problemy z nauką jazdy na rowerze, problemy z utrzymaniem równowagi i z koordynacją ruchową,
 • mieć   trudności w manipulowaniu przedmiotami, nożyczkami, utrzymaniem kredki w dłoni, problemy grafomotoryczne,
 • unikać pewnego rodzaju konsystencji (dot. pożywienia),
 • mieć  zaburzenia mowy,
 • mieć nadwrażliwość na niektóre dźwięki-zatykać uszy przy głośniejszych lub nielubianych dźwiękach,
 • mieć  trudności w nauce czytania i pisania,
 • mieć nadwrażliwość dotykową (unikać wybranych faktur, niechęć do czesania, mycia głowy),
 • być nadpobudliwe,
 • mieć  problemy z samoobsługą (ubieranie się,  jedzenie, mycie),
 • mieć trudności z czytaniem, pisaniem, odwracać literki, popełniać błędy przy przepisywaniu  z tablicy,
 • mogą być impulsywne, szybko się obrażać, być bardzo wrażliwe emocjonalnie, często reagować uporem.

 

Na czym polega diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej?

Pierwszy krok to wywiad z terapeutą(dotyczący ciąży, porodu, zdrowia i rozwoju dziecka, jego zachowań, umiejętności, a także trudności. Zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie kwestionariusza, stanowiącego uszczegółowienie rozmowy).

Kolejnym etapem są testy i obserwacje kliniczne. Są to różne zadania i ćwiczenia, które terapeuta wykonuje z dzieckiem. Diagnostyczna jest również obserwacja spontanicznych zachowań dziecka na sali terapeutycznej. Jest to najdłuższa część diagnoz rozłożona na kilka spotkań (2-3), w zależności od wieku, współpracy i koncentracji uwagi dziecka.

Ostatni krok to omówienie wyników diagnozy. Terapeuta wyjaśnia poszczególne wyniki, a także zalecenia do dalszej pracy z dzieckiem.

 

Na czym polega terapia zaburzeń integracji sensorycznej?

Zajęcia z dzieckiem odbywają się indywidualnie, 1-2 razy w tygodniu. Czas trwania terapii jest bardzo zindywidualizowany i trwa od kilkunastu miesięcy do kilku lat.

Terapia polega na wykonywaniu przez dziecko zaplanowanych przez terapeutę zadań. Są one zaplanowane indywidualnie do każdego dziecka, dla którego ustala się plan terapeutyczny. W terapii SI bazuje się na aktywności dziecka. Uzasadnienie wykonywania poszczególnych ćwiczeń odnosi się do wyników diagnozy. Plan terapii jest na bieżąco dostosowywany do dziecka. Ćwiczenia wykonuje się na sali terapeutycznej, specjalnie do tego przystosowanej i wyposażonej w specjalistyczny sprzęt do integracji sensorycznej. Dodatkowo nawiązywana jest współpraca terapeuty z rodzicami, dla których ustala się domowy plan pracy z dzieckiem.