Centrum Fizjoterapii Dzieci REHA-JUNIORTerapia skolioz i wad postawy - Centrum Fizjoterapii Dzieci REHA-JUNIOR

Terapia skolioz i wad postawy

Terapia skierowana dla dzieci z:

  • wadami kręgosłupa (plecy okrągłe, wklęsłe, płaskie),
  • skoliozą,
  • wadami klatki piersiowej (kurza, szewska),
  • wadami kolan (koślawe, szpotawe),
  • wadami stóp (stopy płaskie, płasko-koślawe, szpotawe).

Pierwsza wizyta poświęcona jest szczegółowej diagnostyce zaburzeń posturalnych. Czas poświęcony diagnostyce jest bardzo ważny ponieważ prawidłowe rozpoznanie wady postawy u dziecka determinuje dobór adekwatnych do zaburzenia ćwiczeń i zadań ruchowych. W celu uzyskania pełnego obrazu wady postawy ciała, badamy dziecko zarówno w pozycjach statycznych, a także podczas wykonywanych przez dziecko zadań dynamicznych oraz testów funkcjonalnych. Maja one na celu wykrycie ewentualnych przykurczów mięśniowych, zaburzeń stabilizacji centralnej, zaburzeń napięcia mięśniowego. Po terapii zalecamy dzieciom wykonywanie ćwiczeń w warunkach domowych.

W pracy z wadami postawy wykorzystujemy następujące metody:

Metoda FITS –  jest jedną z kilku metod na świecie, które uzyskały rekomendację Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment – SOSORT. Powstała ona na bazie wielu metod fizjoterapeutycznych, a także na bazie doświadczeń jej twórców. Ze względu na mnogość źródeł z których się zrodziła, gwarantuje wszechstronne ujęcie problemu jakim jest skolioza. Terapia metodą FITS przebiega trójetapowo. Pierwszym krokiem jest diagnoza, a więc przeprowadzenie klasycznego badania fizjoterapeutycznego poszerzonego o badanie w oparciu o koncepcję FITS. Kolejnym krokiem jest  likwidacja restrykcji mięśniowo-powięziowych, które uniemożliwiają wprowadzenie do terapii w pełni prawidłowego ruchu korekcyjnego. Trzecim etapem terapii jest wdrożenie i nauka prawidłowych wzorców postawy, ich stabilizowanie oraz nauka napięcia korekcyjnego.


Metoda PNF – jest to koncepcja neurofizjologiczna, która dzięki licznym zasadom i  technikom oddziałuje na układ mięśniowy, kostny oraz nerwowy. Istotą tej metody jest stosowanie indywidualnie dobranych  wzorów ruchowych wzbogaconych o wykorzystanie odpowiedniej techniki.Pod pojęciem wzorców ruchowych kryją się ruchy naturalne, fizjologiczne, czyli takie jakie wykonywane są w życiu codziennym podczas wszelkich aktywności. Zaletą stosowania wzorców ruchowych jest fakt, iż przebiegają one w trzech płaszczyznach, dzięki czemu gwarantują kompleksową korekcję wady postawy. Szczególnie ważne jest to w terapii skolioz. Definicja skoliozy informuje nas, że jest to trójpłaszczyznowe skrzywienie kręgosłupa. Należy przez to rozumieć, że zaburzenia wywołujące zmianę  ustawienia kręgosłupa, zlokalizowane są w trzech płaszczyznach: strzałkowej, czołowej i poprzecznej. Stosując metodę PNF oddziałujemy korekcyjnie  na zaburzenia we wszystkich trzech płaszczyznach, co przekłada się na szybsze osiągnięcie zamierzonych efektów.

Trójpłaszczyznowa manualna terapia stóp wg B, Zunkunft – Huber – metoda ta składa się z jasno określonej diagnostyki, w której ocenia się nie samą stopę, czy też nogę, ale całą postawę oraz wzorce ruchowe w jakich dziecko funkcjonuje z oczywistym uwzględnieniem kończyn dolnych. Przeprowadzone zostają określone chwyty diagnostyczne i badanie wg opracowanego schematu. Na podstawie tak przeprowadzonej szczegółowej oceny przechodzi się do ustalenia programu ćwiczeń, których celem jest przywrócenie prawidłowego ustawienia, prawidłowej pracy kończyn dolnych w fizjologicznych wzorcach ruchowych. Następnie, po wykonanych ćwiczeniach stosuje się bandaże, które podtrzymują efekt terapii poprzez takie zawinięcie, które stymuluje stopę do prawidłowego ustawienia. Aby efekty terapii się utrwalały terapia musi być codziennie kontynuowana przez rodziców w domu.