Terapeuci

Izabela Naras

Absolwentka Wydziału Fizjoterapii na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach – studia magisterskkie

Absolwentka Wydziału Fizjoterapii na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

 

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych wg. S.Masgutowej cz.II
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych wg. S.Masgutowej cz.I
 • kurs Mulligan’s Concept moduł B
 • kurs Mulligan’s Concept moduł A
 • PNF podstawowy
 • kurs Kinesiology Taping
 • kurs masażu – poziom zaawansowany

mgr fizjoterapii

Anna Mojżesz

Absolwentka Wydziału Fizjoterapii oraz studiów podyplomowych Przygotowania Pedagogicznego AWF Katowice im. Jerzego Kukuczki, jak również studiów podyplomowych Wychowanie Fizyczne na tej samej uczelni.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Kurs koncepcji NDT- Bobath dla Dzieci.
 • FITS -Funkcjonalna indywidualna terapia skolioz, choroby Scheuermanna, wad postawy.
 • PNF i Skoliozy.
 • PNF Podstawowy- Proprioceptive Neuromuscular Facilitation.
 • Kurs integracji sensorycznej I i II stopień.
 • Konferencja naukowa „W krainie zmysłów – zrozumieć integrację sensoryczną”.
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi.
 • Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi.
 • Szkolenie metody ortezy dynamicznej (kombinezon) Dunag 2.
 • Istota monitorowania oraz podstawy treningu motoryki podstawowej u dzieci i młodzieży objętych procesami treningowymi.
 • Kurs kinesiotaping.
 • Elektromiografia powierzchniowa.
 • Terapia Manualna – Badanie i leczenie kończyny dolnej. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Kurs masażu klasycznego i leczniczego.
 • Korekcja i profilaktyka wad postawy ciała wg koncepcji programowo-ćwiczeniowej” Stowarzyszenie Wspierania Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej.

mgr fizjoterapii, terapeuta NDT Bobath, terapeuta integracji sensorycznej

Anna Korczyk

Absolwentka Wydziału Fizjoterapii oraz studiów podyplomowych Przygotowania Pedagogicznego na AWF Katowice im. Jerzego Kukuczki, a także studiów podyplomowych na kierunku: Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego na GWSH w Katowicach.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • FITS -Funkcjonalna indywidualna terapia skolioz, choroby Scheuermanna, wad postawy.
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych wg Dr S. Masgutovej.
 • PNF i Skoliozy.
 • Trójwymiarowa, manualna terapia stóp na podłożu neurofizjologicznym Barbara Zukunft-Huber.
 • PNF Podstawowy – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation.
 • Konferencja naukowa „W krainie zmysłów – zrozumieć integrację sensoryczną”.
 • Diagnostyka i leczenie wad postawy.
 • Terapia punktów spustowych.
 • Rehabilitacja w neurologii dziecięcej.
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi.
 • Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi.
 • Szkolenie metody ortezy dynamicznej (kombinezon) Dunag 2.
 • Kurs masażu Shantala.
 • Kurs kinesiotaping.
 • Terapia kończyny górnej i dolnej.
 • Terapia manualna kręgosłupa.
 • Diagnozowanie i różnicowanie zespołów bólowych.
 • Terapia Manualna – Badanie i leczenie kończyny dolnej. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Specjalistyczny kurs odnowy biologicznej wellness&spa.
 • Korekcja i profilaktyka wad postawy ciała wg koncepcji programowo-ćwiczeniowej” Stowarzyszenie Wspierania Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej.
 • Kurs masażu klasycznego, leczniczego.

mgr fizjoterapii, terapeuta neurorozwojowy

Agata Nowosielska

Jestem absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, na którym uzyskałam zarówno tytuł licencjata jak i magistra. Studia magisterskie ukończyłam ze specjalizacją  „fizjoterapia wieku rozwojowego”.  Swoja wiedzę wciąż poszerzam uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach o tematyce pediatrycznej.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • FITS -Funkcjonalna indywidualna terapia skolioz, choroby Scheuermanna, wad postawy.
 • PNF podstawowy.
 • Fizjoterapia dziecka ryzyka.
 • Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy”.
 • Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo – powięziowe z anatomią palpacyjną.
 • Kinesio tapping KT1 i KT2.
 • Elementy integracji sensorycznej.
 • Masaż Shantala.
 • Masaż sensoryczny.

mgr fizjoterapii

Paulina Łyczko

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego na kierunku Pedagogika Specjalna, specjalność: surdopedagogika i terapia pedagogiczna oraz Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.

Ukończyła studia podyplomowe: Pedagogika Specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki oraz Autyzm, Zespół Aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwoju – diagnoza i terapia.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Szkolenie II- go stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej.
 • KORP- standaryzowane narzędzie diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 m.ż. do 9.r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.
 • Terapia ręki. Funkcjonale podejście do rozwoju małej motoryki PTR©.
 • Szkolenie I- go stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej.
 • Diagnoza i terapia zaburzeń sensorycznych wg C. Delacato.
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS).
 • Kinezjologia Edukacyjna Dennisona.
 • Kurs Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne- 1 stopień.
 • Wstęp do Sensoplastyki© oraz Trener I stopnia.
 • Zaburzenia sensoryczne i sprawność ruchowa u dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.
 • Terapia behawioralna. III modyłowy kurs bazowy.
 • Diagnoza i terapie ucznia z zaburzeniami Centralnego Przetwarzania Słuchowego.

mgr pedagogiki - pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej

Natalia Wierońska-Saternus

Jestem psychologiem z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu socjoterapii, posiadam kwalifikacje do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych. Specjalizuję się w pracy z dziećmi i młodzież. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam i zdobywam na stanowisku psychologa w szkołach i przedszkolach, dlatego bliskie są mi wszelkie trudności związane z obszarem edukacji oraz problemy dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami i ich trudności w funkcjonowaniu w szkole/przedszkolu oraz domu. Prowadzę zajęcia terapeutyczne i socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, terapię dzieci z orzeczeniami. Wspieram rodziców w procesie wychowania poprzez indywidualne konsultacje oraz prowadzenie dla nich spotkań. Cały czas doskonalę swój warsztat pracy uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach.

Prywatnie mama i żona, lubiąca dobre kino i ciekawe książki.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Więź jako czynnik chroniący rozwój – Centrum Psychologiczne „Item” Żywiec.
 • Psychoterapia dzieci i młodzieży. Ujęcie poznawczo-behawioralne – Ośrodek Terapii Poznawczo- Behawioralnej MENSANA, Kraków.
 • Autyzm, Zespół Aspergera, alalia, afazja dziecięca, centralne zaburzenia słuchu – postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne – Poradnia neurologopedyczna EDULOGMED, Jastrzębie Zdrój.
 • Sześciolatek w szkole – Instytut Psychologii i Edukacji „Charektery”.
 • Rysunek dziecka, jako forma komunikacji – MCDN Oświęcim.
 • Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi – Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej, Kraków.
 • Coaching – nowoczesna metoda motywowania uczniów – Centrum Wsparcia Biznesowego.
 • Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej: jak opanowywać niewłaściwe zachowania? – Instytut Kształcenia Nauczycieli „Progres”.
 • Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę? – Instytut Kształcenia Nauczycieli „Progres”.
 • Podstawowe zasady terapii behawioralnej – Instytut Kształcenia Nauczycieli „Progres”.
 • Autyzm, Zespół Aspergera – Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji.
 • Model pracy z uczniem w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych – Metis, Katowice.
 • Terapia zajęciowa – Centrum Szkoleniowe KLANZA.
 • Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży – Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji.
 • Agresji u dzieci – opanowanie agresji – Clue Consulting, Katowice.
 • Racjonalnej Terapii Zachowania- poziom I – Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej..
 • Zapobieganie depresji, samobójstwom, zaburzeniom odżywiania, samookaleczeniom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym wśród dzieci i młodzieży – Caritas, Narodowy Program Zdrowia, Bielsko – Biała.
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu – Fundacja Pomoc Autyzm, Katowice.
 • Mutyzm wybiórczy – jak pomagać? Nieformalne techniki terapii dzieci z mutyzmem wybiórczym – Wola Batorksa.
 • Sensoplastyka ® Wstęp – Inkubator Inspiracji, Pracownia Twórczej Edukacji, Katowice.

mgr psychologii