Terapeuci

Anna Mojżesz

Absolwentka Wydziału Fizjoterapii oraz studiów podyplomowych Przygotowania Pedagogicznego AWF Katowice im. Jerzego Kukuczki, jak również studiów podyplomowych Wychowanie Fizyczne na tej samej uczelni.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Kurs koncepcji NDT- Bobath dla Dzieci.
 • FITS -Funkcjonalna indywidualna terapia skolioz, choroby Scheuermanna, wad postawy.
 • PNF i Skoliozy.
 • PNF Podstawowy- Proprioceptive Neuromuscular Facilitation.
 • Kurs integracji sensorycznej I i II stopień.
 • Konferencja naukowa „W krainie zmysłów – zrozumieć integrację sensoryczną”.
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi.
 • Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi.
 • Szkolenie metody ortezy dynamicznej (kombinezon) Dunag 2.
 • Istota monitorowania oraz podstawy treningu motoryki podstawowej u dzieci i młodzieży objętych procesami treningowymi.
 • Kurs kinesiotaping.
 • Elektromiografia powierzchniowa.
 • Terapia Manualna – Badanie i leczenie kończyny dolnej. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Kurs masażu klasycznego i leczniczego.
 • Korekcja i profilaktyka wad postawy ciała wg koncepcji programowo-ćwiczeniowej” Stowarzyszenie Wspierania Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej.

mgr fizjoterapii, terapeuta NDT Bobath, terapeuta integracji sensorycznej

Anna Korczyk - Zarzycka

Absolwentka Wydziału Fizjoterapii oraz studiów podyplomowych Przygotowania Pedagogicznego na AWF Katowice im. Jerzego Kukuczki, a także studiów podyplomowych na kierunku: Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego na GWSH w Katowicach.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Kurs koncepcji NDT- Bobath dla Dzieci.
 • FITS-Funkcjonalna indywidualna terapia skolioz, choroby Scheuermanna, wad postawy.
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych wg Dr S. Masgutovej.
 • PNF i Skoliozy.
 • Trójwymiarowa, manualna terapia stóp na podłożu neurofizjologicznym Barbara Zukunft-Huber.
 • PNF Podstawowy – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation.
 • Konferencja naukowa „W krainie zmysłów – zrozumieć integrację sensoryczną”.
 • Diagnostyka i leczenie wad postawy.
 • Terapia punktów spustowych.
 • Rehabilitacja w neurologii dziecięcej.
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi.
 • Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi.
 • Szkolenie metody ortezy dynamicznej (kombinezon) Dunag 2.
 • Kurs masażu Shantala.
 • Kurs kinesiotaping.
 • Terapia kończyny górnej i dolnej.
 • Terapia manualna kręgosłupa.
 • Diagnozowanie i różnicowanie zespołów bólowych.
 • Terapia Manualna – Badanie i leczenie kończyny dolnej. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Specjalistyczny kurs odnowy biologicznej wellness&spa.
 • Korekcja i profilaktyka wad postawy ciała wg koncepcji programowo-ćwiczeniowej” Stowarzyszenie Wspierania Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej.
 • Kurs masażu klasycznego, leczniczego.

mgr fizjoterapii, terapeuta NDT Bobath, terapeuta neurorozwojowy

Agata Nowosielska - Kolasa

Jestem absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, na którym uzyskałam zarówno tytuł licencjata jak i magistra. Studia magisterskie ukończyłam ze specjalizacją  „fizjoterapia wieku rozwojowego”.  Swoja wiedzę wciąż poszerzam uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach o tematyce pediatrycznej.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Neurorozwojowe usprawnianie dzieci z różnymi typami wzmożonego napięcia mięśniowego.
 • Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z asymetrią posturalną o zróżnicowanym podłożu etiologicznym (kręcz szyi, plagiocephalia, kraniosynostoza) .
 • Skolioza okiem osteopaty.
 • FITS -Funkcjonalna indywidualna terapia skolioz, choroby Scheuermanna, wad postawy.
 • PNF podstawowy.
 • Fizjoterapia dziecka ryzyka.
 • Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy”.
 • Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo – powięziowe z anatomią palpacyjną.
 • Kinesio tapping KT1 i KT2.
 • Elementy integracji sensorycznej.
 • Masaż Shantala.
 • Masaż sensoryczny.

mgr fizjoterapii

Paulina Łyczko

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego na kierunku Pedagogika Specjalna, specjalność: surdopedagogika i terapia pedagogiczna oraz Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.

Ukończyła studia podyplomowe: Pedagogika Specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki oraz Autyzm, Zespół Aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwoju – diagnoza i terapia.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Szkolenie II- go stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej.
 • KORP- standaryzowane narzędzie diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 m.ż. do 9.r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.
 • Terapia ręki. Funkcjonale podejście do rozwoju małej motoryki PTR©.
 • Szkolenie I- go stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej.
 • Diagnoza i terapia zaburzeń sensorycznych wg C. Delacato.
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS).
 • Kinezjologia Edukacyjna Dennisona.
 • Kurs Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne- 1 stopień.
 • Wstęp do Sensoplastyki© oraz Trener I stopnia.
 • Zaburzenia sensoryczne i sprawność ruchowa u dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.
 • Terapia behawioralna. III modyłowy kurs bazowy.
 • Diagnoza i terapie ucznia z zaburzeniami Centralnego Przetwarzania Słuchowego.

mgr pedagogiki - pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej

Olaf Odziomek

Absolwent Wydziału Fizjoterapii  AWF Katowice im. Jerzego Kukuczki

Ukończone kursy i szkolenia:

 • FITS-Funkcjonalna indywidualna terapia skolioz, choroby Scheuermanna, wad postawy.
 • Kinesjotaping Rehabilitacyjny
 • Kurs PNF poz. podstawowy prowadzony przez P. Matthiasa Shulte w Reha Plus
 • Kurs powięzi funkcjonalnej prowadzona przez P. Salah Bacha w Reha Plus
 • Kurs McKenzie poz. A , B
 • Terapia odcinka lędźwiowego w fazie ostrej
 • Kurs w diagnostyce oraz terapii w skoliozach dziecięcych

mgr fizjoterapii

Natalia Wierońska-Saternus

Jestem psychologiem z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu socjoterapii, posiadam kwalifikacje do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych. Specjalizuję się w pracy z dziećmi i młodzież. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam i zdobywam na stanowisku psychologa w szkołach i przedszkolach, dlatego bliskie są mi wszelkie trudności związane z obszarem edukacji oraz problemy dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami i ich trudności w funkcjonowaniu w szkole/przedszkolu oraz domu. Prowadzę zajęcia terapeutyczne i socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, terapię dzieci z orzeczeniami. Wspieram rodziców w procesie wychowania poprzez indywidualne konsultacje oraz prowadzenie dla nich spotkań. Cały czas doskonalę swój warsztat pracy uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach.

Prywatnie mama i żona, lubiąca dobre kino i ciekawe książki.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Więź jako czynnik chroniący rozwój – Centrum Psychologiczne „Item” Żywiec.
 • Psychoterapia dzieci i młodzieży. Ujęcie poznawczo-behawioralne – Ośrodek Terapii Poznawczo- Behawioralnej MENSANA, Kraków.
 • Autyzm, Zespół Aspergera, alalia, afazja dziecięca, centralne zaburzenia słuchu – postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne – Poradnia neurologopedyczna EDULOGMED, Jastrzębie Zdrój.
 • Sześciolatek w szkole – Instytut Psychologii i Edukacji „Charektery”.
 • Rysunek dziecka, jako forma komunikacji – MCDN Oświęcim.
 • Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi – Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej, Kraków.
 • Coaching – nowoczesna metoda motywowania uczniów – Centrum Wsparcia Biznesowego.
 • Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej: jak opanowywać niewłaściwe zachowania? – Instytut Kształcenia Nauczycieli „Progres”.
 • Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę? – Instytut Kształcenia Nauczycieli „Progres”.
 • Podstawowe zasady terapii behawioralnej – Instytut Kształcenia Nauczycieli „Progres”.
 • Autyzm, Zespół Aspergera – Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji.
 • Model pracy z uczniem w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych – Metis, Katowice.
 • Terapia zajęciowa – Centrum Szkoleniowe KLANZA.
 • Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży – Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji.
 • Agresji u dzieci – opanowanie agresji – Clue Consulting, Katowice.
 • Racjonalnej Terapii Zachowania- poziom I – Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej..
 • Zapobieganie depresji, samobójstwom, zaburzeniom odżywiania, samookaleczeniom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym wśród dzieci i młodzieży – Caritas, Narodowy Program Zdrowia, Bielsko – Biała.
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu – Fundacja Pomoc Autyzm, Katowice.
 • Mutyzm wybiórczy – jak pomagać? Nieformalne techniki terapii dzieci z mutyzmem wybiórczym – Wola Batorksa.
 • Sensoplastyka ® Wstęp – Inkubator Inspiracji, Pracownia Twórczej Edukacji, Katowice.

mgr psychologii

Danuta Płaszczyńska

Absolwentka studiów podyplomowych:

pedagogika specjalna / specjalność oligofrenopedagogiki,

logopedia z glottodydaktyką i terapią pedagogiczną

studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i ich Rodzinom w „Synapsis”

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Szkolenie Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci;
 • Szkolenie Karty oceny zachowania i emocji (KOZE); narzędzie oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego – od 1. miesiąca do końca 15. roku życia.
 • Szkolenie Karty Oceny Słuchu Fonemowego (KOSF). Test do badań diagnostycznych oceny słuchu fonemowego u dzieci w wieku od 3;0 do 7;6 lat.
 • Szkolenie Karty Oceny Logopedycznej Dziecka (KOLD) test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia.
 • Szkolenie TUS -Trening umiejętności społecznych Goldsteina ;
 • Kurs podstawowy”Metoda Warnkego”;
 • Nauka czytania prof.Jagody Cieszyńskiej w profilaktyce i terapii dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 • Kurs ceramiki artystycznej I,II , III, IV stopnia ;
 • Szkolenie z metody Biofeedback;
 • Warsztaty ” Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia;
 • Warsztaty „Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy”;
 • Warsztaty ” Moje sylabki- nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną”
 • Kurs ” Mowa a fizjoterapia- techniki stymulacji zaburzeń w obszarze ustno-twarzowym”
 • Kurs „Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena” ;
 • Makaton- znaki manualne i symbole, szkolenie podstawowe;
 • Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły?;
 • Pogram „Gimnastyki Mózgu” Dennisona podstawy i założenia metody oraz możliwości praktycznego zastosowania;
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych;
 • Konferencja „Dziecko z rozszczepem w oczach ortopedy chirurga i logopedy”;
 • Kurs I stopnia ” Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej”;
 • Kurs języka migowego;
 • Edukacja uczniów nie mówiących użytkownik komunikacji wspomagającej i alternatywnej;
 • Szkolenie I,II i III stopnia „Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem”;
 • Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci metodą Carol Sutton;
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych;
 • Szkolenie „Podstawy prowadzenia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”;
 • Terapia ręki” I i II stopień;

mgr edukacji wczesnoszkolnej, pedagog specjalny/ oligofrenopedagog, logopeda, certyfikowany terapeuta indywidualnej stymulacji słuchu metodą Johansena IAS, trener EEG Biofeedbacku